חיוג לפתיחת השער - שינוי מספר חיוג לשער

הודעות מיידיות • 8/5/2018 כניסות

עקב תקלות תקשורת ועל מנת לקצר את זמן פתיחת השער טלפונית,
יש לשנות את מס החיוג ל 054-8115892.


המספר הישן (03-9388202) נשאר כרגע בתוקף, אולם ישנם הרבה תקלות בפתיחה כאשר משתמשים בו.