הקצאת מים - הודעה לתושבים

עדכוני וועד ומזכירות • 23/8/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

טופס עדכון פרטי צרכן מים

לתושבים שלום רב ,

עפ"י חוקי רשות המים זכאי כל תושב להקצאה של 3.5 קוב מים בכל חודש בתעריף א' ( עלות נוכחית 5.5 ¤ במקום 10.5 ¤ לקוב).

עם זאת התנאים לקבלת הטבה זו הינם הצהרה על מספר הנפשות בבית + צילום ת.ז. מעודכן.

בימים אלה אנו נדרשים לעדכן את רשימות התושבים לצרכי הזיכוי במים ,

ולכן אנו פונים לכל התושבים בבקשה :

1.        למלא את הטופס המצורף .

2.       להעביר לידינו צילום ת.ז של כל דייר מעל גיל 18 + צילום הספח בו מופיעה הכתובת ושמות הילדים.

החל מינואר 2016 בתים שלא יעבירו מסמכים אלה יחוייבו בתעריף א ' לפי שתי נפשות בבית בלבד.

מאמץ קטן עכשיו ימנע אי נעימות, מרדפים ובירוקרטיה אח"כ.

נודה לטיפולכם הזריז.

בברכה

סימון