רשימת מחליפי מלווי הסעות יחדיו - מעודכן לאפריל 2017

שימושון • 6/1/2017

רשימת מלווים מחליפים

שם

נייד

הערות

1

משה בן דויד

054-5605692

גימלאי

2

מיקי שמבר

052-2641454

03-9382548

3

יואב מסקטל

054-8142505

עד מרץ

4 בן-אביב ניב 0548678455