תשלום עבור פעילות תנועת הנוער

הודעות מיידיות • 4/9/2018 כניסות

להורי כיתות ג' - ט'

אבקש את אישורכם במייל חוזר, לחיוב מיסי פעילות תנועת הנוער עבור תשע"ט:

תשלום עבור ילד ראשון: 360 שח.

עבור שני ילדים: 630 שח.

עבור 3 ילדים ומעלה: 810 שח.

לא ניתן יהיה להשתתף בפעילויות פתיחת השנה ללא תשלום מיסי התנועה.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

אני מאשר תשלום של _______  שח עבור דמי חבר של ילדיי לתנועת הנוער, בשנת פעילות תשע"ט.

שמות הילדים + כיתה:

1. __________     _________

2. __________     ________

3. __________     ________