אין הבערת אש בשלושת הימים הבאים

הודעות מיידיות • 2/5/2018 כניסות

תיקון - הכוונה היא לשלושת הימים הבאים

שינוי ההוראות לגבי הדלקת אש היום

לאור המלצת המועצה האזורית והנחיות רשות כיבוי האש וההצלה, תושבים מתבקשים לא להבעיר אש בשלושת הימים הבאים בישוב ובקרבתו .

בברכה,

גדי דהן

יו"ר ועד מקומי