עדכון:

הודעות מיידיות • 25/7/2018 כניסות

השריפה באיזור נירית כובתה. כרגע מכבים את השרידים האחרונים.

עדיין קיימת אש במדרון הדרומי לכיוון נחל קנה. האש בשליטה של כיבוי אש.

כביש העלייה לנירית יישאר סגור בשעתיים הקרובות בגלל משאיות כיבוי האש שעדיין מסתובבות שם וצריכות דרך פנויה.

ניתן להיכנס ולצאת דרך רחוב גלבוע.